Strefy Płatnego Parkowania

Strefy Płatnego Parkowania

Dzięki bardzo dobrze wykwalifikowanej oraz doświadczonej kadrze oferujemy tworzenie koncepcji oraz projektów Stref Płatnego Parkowania.

Zarządzamy również strefami płatnego parkowania jak i dostarczamy urządzenia oraz oprogramowanie potrzebne do obsługi strefy.

Strefy Płatnego Parkowania są obecnie bardzo potrzebne w miastach. Oprócz aspektu finansowego dla miasta pozwalają uporządkować problemy związane z parkowaniem. Każde większe nowocześnie zarządzane miasto posiada Strefę Płatnego Parkowania.

Podczas tworzenia koncepcji, organizacji ruchu, analiz opłacalności oraz projektowania Strefy Płatnego Parkowania możemy również zaprojektować całą sieć parkingów miejskich takich jak P+R , parkingi buforowe itd.

Możemy te parkingi skonfigurować w jeden system dzięki czemu klient będzie mógł za pomocą Internetu bądź aplikacji w telefonie sprawdzić dostępność wolnych miejsc na danym parkingu zarezerwować miejsce oraz je opłacić. Może to być w pełni połączone z miejskim systemem ITS.