Projekt POIR

Projekt POIR

Nasze parkingi ze stacjami ładowania dla pojazdów z napędem elektrycznym

Automatyczny ekoparking osiedlowy - (Adres: Chorzów, ul. Doktora Andrzeja Mielęckiego )
Automatyczny ekoparking rotacyjny - (Adres: Zielona Góra, ul. Podgórna)
Stacje ładowania dla pojazdów z napędem elektrycznym
Zintegrowane Centrum Nadzoru informatycznego nad siecią parkingów

Automatyczny ekoparking rotacyjny – Adres: Zielona Góra, ul. PodgórnaCharakterystyka parkingu:

Dwie stacje ładowania dla pojazdów z napędem elektrycznym
Pełna automatyzacja obsługi na parkingach (m.in. możliwy wjazd/wyjazd bez obsługi panelu, automatyczna kontrola zajętości)
Minimalizacja operacji wymagających obsługi przez klienta
Redukcja czynności manualnych wykonywanych przez klienta
Automatyzacja działań, kontroli i predykcji zapełnienia parkingu w czasie rzeczywistym
System powiadamiania stałych klientów oraz posiadaczy abonamentów o statusie parkingu i wolnych miejscach parkingowych (w tym na stanowiskach do ładowania pojazdów z napędem elektrycznym)
Udogodnienia przy korzystaniu z parkingu dla osób z ograniczeniami ruchowymi oraz osób z niepełnosprawnościami
Redukcja czynności manualnych wykonywanych przez klienta

Regulamin opłat parkingowych

Automatyczny ekoparking osiedlowy – Adres: Chorzów, ul. Doktora Andrzeja MielęckiegoCharakterystyka parkingu:

Stacja ładowania dla pojazdów z napędem elektrycznym
Minimalizacja operacji wymagających obsługi przez klienta
Pełna automatyzacja obsługi na parkingach (m.in. możliwy wjazd/wyjazd bez obsługi panelu, automatyczna kontrola zajętości)
Redukcja czynności manualnych wykonywanych przez klienta
Automatyzacja działań, kontroli i predykcji zapełnienia parkingu w czasie rzeczywistym
System powiadamiania stałych klientów oraz posiadaczy abonamentów o statusie parkingu i wolnych miejscach parkingowych
Udogodnienia przy korzystaniu z parkingu dla osób z ograniczeniami ruchowymi oraz osób z niepełnosprawnościami
Unowocześniony i wzbogacony funkcjonalnie system zdalnej pomocy dla klientów parkingu;

Regulamin opłat parkingowych

Stacje ładowania dla pojazdów z napędem elektrycznym

Nasze parkingi zlokalizowane w Chorzowie oraz Zielonej Górze posiadają stanowiska dla samochodów z napędem elektrycznym battery-only electric vehicle (BOEV) oraz Full Electric Vehicle (FEV).

Posiadacze pojazdów z napędem elektrycznym mogą korzystać z parkingu płacąc jedynie za parkowanie, ładowanie pojazdu jest bezpłatne.

Stali klienci i posiadacze abonamentu otrzymają dostęp do systemu powiadamiania, w czasie rzeczywistym, o wolnym miejscu ze stacją ładowania. Oprócz tego wprowadzony został też zdalny nadzór, który zapobiega zbyt długiemu zajmowaniu miejsca ładowania lub zajmowaniu go przez pojazdy z napędem wyłącznie spalinowym.

Zintegrowane Centrum Nadzoru informatycznego nad siecią parkingów

Nasze Zintegrowane Centrum Nadzoru umożliwia sprawowanie kontroli oraz koordynowanie pracy wszystkich parkingów z jednego miejsca. Dzięki Centrum możliwa jest integracja rozbudowywanego systemu nadzoru nad parkingami różnego typu. Jego wprowadzenie zwiększyło bezpieczeństwo transmisji, analizy i archiwizacji danych, w tym także danych wrażliwych. Równocześnie zwiększyła się poprawność i niezawodność działania całej sieci parkingów.

Wprowadzenie w ramach Centrum monitoringu wizualnego oraz czujnikowego znacznie podniosło stopień bezpieczeństwa i nadzoru samochodów. Rozszerzono reaktywność i funkcjonalność systemu zdalnej pomocy, co zwiększyło dostępność parkingów dla osób z ograniczeniami ruchowymi oraz osób z niepełnosprawnościami. Dzięki systemowi raportowania w czasie rzeczywistym oraz zdalnej obsłudze i interwencji na miejscu znacznemu polepszeniu uległa też obsługa klienta.

Zintegrowane Centrum Nadzoru umożliwia wymianę informacji z użytkownikami w czasie rzeczywistym, i aktualizację parametrów parkingów na stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej.